Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Dome of Visions evenemang, löpande varje månad
Underhållsmässan, 10-13 mars
Nordiska Skolledarkongressen, 17-18 mars
Träffpunkt Idrott, Svenska Mässan, 19 mars

Rådgivning vid evenemangsplanering
Dome of Visions
Jubileumsklinikens Cancerfond
 

Sång
Gästartist, Stackars Pojkar Blueskväll, Brännö Värdshus, 15 feb
Visans Vänner, Kustens Hus, 4 mars
Lasse Dahlquistkonsert med Göteborg Wind Orchestra, Kronhuset, 25 mars

Styrelse- och hedersuppdrag
IHM Business School, utbildningen Konceptutvecklare Event och Besöksnäring. Ledningsgruppsmedlem.
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem