Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Dome of Visions evenemang, löpande varje månad
Forum för upphandling, Leva & Fungera, Svenska Mässan, 28 mars
Temadag för besöksnäringen, Borås, 24 april

Rådgivning vid evenemangsplanering
Dome of Visions
Hasselbladsstiftelsens 40-årsjubileum
 

Sång
Solist Mölnlycke Storband, Stenungsund, 27 mars,
Solist Lindholmen Big Band, 13 april
Solist, PRO Öckerö, 2 maj

Styrelse- och hedersuppdrag
IHM Business School, utbildningen Konceptutvecklare Event och Besöksnäring. Ledningsgruppsmedlem.
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem

Öppet Hus, styrelsemedlem from 2015 samt mentor  http://www.oppethus.se/