Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Dome of Visions evenemang, löpande varje månad
Nordiska Skolledarkongressen, 17-18 mars
Träffpunkt Idrott, Svenska Mässan, 19 mars
Hotellinvigning, Daftö, 26 mars

Rådgivning vid evenemangsplanering
Dome of Visions
Jubileumsklinikens Cancerfond, Västsvenska Musiker mot Cancer 8 nov
 

Sång
Lasse Dahlquistkonsert med Göteborg Wind Orchestra, Kronhuset, 25 mars

Styrelse- och hedersuppdrag
IHM Business School, utbildningen Konceptutvecklare Event och Besöksnäring. Ledningsgruppsmedlem.
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem