Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Dome of Visions evenemang, löpande varje månad
Växtrum i Lerum, 4 juni
Donsö Shipping Meet, 3-4 sept
Socialt byggande, 19-20 sept
Rudebeck 150 år, 19 okt
VGR Tour 4, 12, 18, 25 november
AHA-festivalen 13-14 nov
Kunskap & Framtidsmässan 21-23 nov

Rådgivning vid evenemangsplanering
Dome of Visions
Hasselbladsstiftelsens 40-årsjubileum 13 okt
Rudebeck 150 år, 19 okt
 

Sång
Billdals Kyrka, 20 maj
Lindholmen Big Band, Bommens salonger, 29 maj
Gothenburg Culture Festival, 9 aug
Kals Åden 50 år, 12 okt


Styrelse- och hedersuppdrag
IHM Business School, utbildningen Konceptutvecklare Event och Besöksnäring. Ledningsgruppsmedlem.
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem

Öppet Hus, styrelsemedlem from 2015 samt mentor  http://www.oppethus.se/