Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Publikom, Stockholm, 11-12 oktober
AHA-festivalen 20-22 november
Kunskap & Framtidsmässan, Svenska Mässan 23-25 november
 

Sång

Hedersuppdrag
Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, projektledare evenemang
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem
Lasse Dahlquistsällskapet, styrelsemedlem from 2015 http://lassedahlquist.se/

Öppet Hus, styrelsemedlem from 2015 samt mentor  http://www.oppethus.se/