Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Västsvenska Musiker Mot Cancer, 10 nov
AHA-festivalen 19-21 nov
Kunskap & Framtidsmässan 22-24 nov
Höstevent Öppet Hus, 28 nov

Rådgivning vid evenemangsplanering
Västsvenska Musiker Mot Cancer, 10 nov
 

Sång
Bröllop 
Begravning

Styrelse- och hedersuppdrag
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem

Öppet Hus, styrelsemedlem from 2015 samt mentor  http://www.oppethus.se/