Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Norska Dagen 23 april
Växtrum, Lerum 31 maj

Rådgivning vid evenemangsplanering
Bohusbiennalen, 18 okt
Västsvenska Musiker Mot Cancer, 10 nov
Barngolfen, 11 juni
 

Sång
Bröllop 

Styrelse- och hedersuppdrag
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem
Lasse Dahlquistsällskapet, styrelsemedlem from 2015 http://lassedahlquist.se/

Öppet Hus, styrelsemedlem from 2015 samt mentor  http://www.oppethus.se/