Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
 

Sång
Företagsbokning, Jazzband, sång. 15 dec

Hedersuppdrag
Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, rådgivare, evenemang
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem
Lasse Dahlquistsällskapet, styrelsemedlem from 2015 http://lassedahlquist.se/

Öppet Hus, styrelsemedlem from 2015 samt mentor  http://www.oppethus.se/