Tjänster & Produkter & Samarbeten

TJÄNSTER
 

Moderator/Konferencier/Presentatör/Samtalsledare
Samarbete med Skillspartner AB.
Läs mer här

Sångerska
Bröllop/Dop/Begravning

Läs mer på www.solister.se
Sångexempel här.

Rådgivning/Projektledning/Koordinering inom mötesbranschen

SAMARBETEN
Vid planering av konferenser rekommenderar jag gärna föredragshållare och andra inslag passande för målgruppen Här är några exempel:
http://www.team.se
http://www.cogroup.se
http://www.optimore.se
http://www.skillspartner.se